Kezdőlap Irodalom Irodalmi műhely Hódmezővásárhelyen – Kárász József író szellemi örökségének ápolói

Irodalmi műhely Hódmezővásárhelyen – Kárász József író szellemi örökségének ápolói

101
0

Hódmezővásárhely az írók, költők, képzőművészek városa volt és marad; nem véletlenül nevezte nagy költőnk: Ady Endre „Paraszt-Párizsnak”. Városunk nem csak befogadta, de lehetőségeihez mérten támogatta is a kultúrát. Ennek köszönhetően éltek itt – rövidebb- hosszabb ideig – neves írók, költők, alkotók. Az írók közül Bibó Lajost, Németh Lászlót, Szabó Magdát és Kárász Józsefet, míg a költők közül Galyasi Miklóst, Pákozdy Ferencet, Moldvay Győzőt és a fiatalon elhunyt Vöröss Istvánt említeném meg.

Együtt a Kárász József emléktábla koszorúzása után.

De már az újabb nemzedék képviselői: Szenti Tibor, Fenyvesi Félix Lajos, Ocsovszky László is betöltötte irodalmi küldetését. Már itt a legújabb nemzedék: Arany-Tóth Katalin, Dani Imre, fényesi Tóth János, Haranghy Géza, hogy közülük néhányat említsek, akik elsősorban a Kárász József Irodalmi Körnek köszönhetik indulásukat.

Tizenhárom esztendeje már annak, hogy 12 lelkes alapító taggal egy közös irodalmi útra vállalkoztunk. 2007. február 16-án a Németh László Városi Könyvtárban megalapítottuk a Kárász József Irodalmi Kört. Elsősorban azért, hogy a kör hatékony működtetésével szakmai segítséget nyújthassunk és lehetőséget teremtsünk a Hódmezővásárhelyen és környékén élő, író-alkotó embereknek a kibontakozásra. Magyarán: egy irodalmi műhely létrehozásával hozzájárulhassunk a tehetséges írók, költők elindításához. Nem véletlen az, hogy éppen Kárász József, Pro Urbe díjas írónak, Hódmezővásárhely Díszpolgárának vettük fel a nevét, mert ő a Németh László Városi Könyvtárnak 1958-tól könyvtárosa, bibliográfusa volt. Életműve, a 17 nyomtatásban megjelent regény, novelláskötet, a magyar irodalom értékei közé tartozik, könyvészeti munkássága (a 11 bibliográfia és repertórium) Hódmezővásárhely szellemi kincse, büszkesége. Hálás köszönet illeti Soós Csilla könyvtárigazgatót, aki felkarolta, és azóta is támogatja otthont adva minden kezdeményezésünknek. Már az alakuló ülésünkön engem, Fehér Józsefet választottak meg irodalmi körünk alapító tagjai elnöküknek.

A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában.

 

Már a megalakulásunk napján arról döntöttünk, hogy felolvasó estek szervezésével, pályázatok kiírásával és antológiák közreadásával lehetőséget teremtünk a színvonalas alkotások megjelentetésére. Kimondtuk, hogy szervezetünk nyílt, bárki csatlakozhat hozzánk, aki ír és alkot. Örültünk minden jelentkezőnek, minden közénk érkezőnek.

Örömmel állapíthattuk meg az év végén, hogy mind a 12 tagunknak zenés irodalmi estet tudtunk szervezni, három alkalommal pedig felolvasó estet tartottunk. Amire 2007-ben igazán büszkék voltunk, hogy Arany-Tóth Katalinnak és Kiss Jánosné Jusztika néninek önálló könyvbemutatót rendezhettünk.

A második esztendőben már a szakmai munka megerősítésére helyeztük a hangsúlyt. Ennek érdekében írókat, költőket hívtuk előadónak, akiktől sokat tanulhattunk. Máté István, Ocsovszky László és Diószegi Szabó Pál a költészetről, a vers és a prózaírás követelményeiről tájékoztattak bennünket. Hogy a gyakorlatban is megmutassuk, mit tudunk, ősz- és tavaszköszöntő, nyár- és télbúcsúztató versíró pályázatokon mértük össze erőnket, ügyességünket.

A harmadik esztendőben már azt vettük észre, hogy verseinkkel, novelláinkkal bemutatkozhatunk városunk olvasóköreiben és iskolában is. Bátran kimerészkedhettünk a környező településekre: Algyőre, Mártélyra, Óföldeákra, Nagymágocsra vendégszerepelni. Közösségünk erejét mutatja, hogy 2011-re megjelenhetett a zsűrizett műveinket bemutató I. Vásárhelyi Körtánc Antológia.

2011-től Haranghy Géza vezetésével tovább erősödött és fejlődött az irodalmi életünk. Létszámban is gyarapodott a tagság. Mindenkinek büszkélkedhettünk a verseinkből, novelláinkból gondosan szerkesztett II. Vásárhelyi Körtánc Antológiával. Örömünkre más antológiák is közölték, és azóta is közlik tagságunk színvonalas alkotásait. Ápoljuk névadónk: Kárász József emlékét, munkásságát. Minden év májusában a nagy vásárhelyi író születésnapján, és novemberben a halálának évfordulóján ünnepség keretében megkoszorúzzuk az emléktábláját. Utána műveiből összeállított irodalmi esten emlékezünk rá, ápolva szellemi örökségét.

2014-ben a születésének 100. évfordulóján a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban – a Rádió7 és a Bessenyei Színkör közreműködésével – „Édesapám, én hazamék!” címmel nagy szabású ünnepi műsorral, a Németh László Városi Könyvtárban pedig Vajnai János festményeiből nyílt kiállítással tisztelegtünk Kárász József író emlékének és életművének. 2015. januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából emlékkiállítást is rendeztünk a könyvtár aulájában a nagy vásárhelyi író könyveiből, a róla megjelent írásokból, újságcikkekből és a használati tárgyaiból, melyet rendkívül sokan tekintettek meg.

Fényesi Tóth János elnöksége alatt tovább fejlődött és erősödött irodalmi körünk. A „Családi tűzhely” című irodalmi rendezvénysorozata újabb és újabb lehetőséget nyújtott a tagságnak az önálló előadásokra, könyvbemutatók megrendezésére, költészetnapi ünnepségekre, budapesti, csongrádi, székkutasi bemutatkozásokra. Büszkék vagyunk rá, hogy közülünk egyre többen rendelkeznek önálló kötettel. Sulyok Csabának már 3, Arany-Tóth Katalinnak, Czikora Andrásnak és Dani Imrének 4, Haranghy Gézának és Horváthné Hegyi Éva néninek már 5 könyve jelent meg.

Irodalmi körünk egy csoportja 2010. szeptemberében, amikor a Krúdy kör vendégei voltunk.

 

Működésünk során tartós irodalmi barátságokat, együttműködéseket is kiépítettünk. Már az alakulásunk évében az Algyői Tollforgatókkal, ezt követően az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Körrel, a Csongrádi Faludy György Irodalmi Műhellyel, az Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub Írókörével , a Dél-Alföldi Művészeti Körrel és a Somogyi-könyvtár Íróklubjával teremtettünk jó együttműködést. Leggyümölcsözőbb a kapcsolatunk az Algyői Tollforgatókkal, a Krúdy Gyula Irodalmi Körrel és a Faludy György Irodalmi Műhellyel alakult ki. Az Algyői Tollforgatókkal évente Algyőn, Kishomokon, és nálunk, a könyvtárban közös műsoros esten erősítjük meg a barátságunkat. A Krúdy Körrel rendszerint közös rendezvények keretében találkozunk évente Hódmezővásárhelyen, a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában és a Németh László Városi Könyvtárban. Ők pedig lehetővé teszik tagjaink számára a bemutatkozást a Sashalmi Könyvtárban, a Zila Kávéházban, a Kéhli Vendéglőben és a Krúdy Szalonban. Megjelenhetünk impozáns kiadványaikban és a Kláris Újságban.

A csongrádi Faludy György Irodalmi Műhellyel is gyümölcsöző a kapcsolatunk. Rendszerint meghívnak rendezvényeikre, Költő Fesztiválra, a Szárnypróbálgatók pályázatra, és megjelenhetünk írásainkkal a Föveny folyóiratban.

Évről évre Kortárs Irodalmi Fesztivált szervezünk az Óföldeáki Honismereti Hagyományőrző Szabadidő Klub Irodalmi Körével közösen, melynek záró ünnepségén bemutatjuk a Csongrád megyei írók, költők verseiből, prózáiból szerkesztett és megjelentetett megyei antológiát.

A közösségünkkel együttműködő irodalmi szervezeteket Barátság Díszoklevélben, a bennünket támogató-segítő intézményeket: mint a Rádió 7-et, a Promenad.hu elektronikus újságot, a Németh László Városi Könyvtár közösségét, a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola nevelőtestületét és a Bessenyei Színkör szereplő gárdáját Kárász József Emlékére Arany Oklevél elismerésben részesítettük. A legtöbb tagunk Kárász József-díjjal és Kárász József Emlékére Arany, Ezüst Oklevéllel és Díszoklevéllel büszkélkedhet. Öröm számunkra, hogy Arany-Tóth Katalin, fényesi Tóth János és Haranghy Géza a közelmúltban megrendezett Őszikék irodalmi pályázaton különdíjat, Bajnócziné Rácz Éva második helyezést érdemelt ki.

2013-ban Szegeden, v. Szilágyi Árpád Nemzeti Emlékkertjében a Krúdysok, az Algyői Tollforgatók, a Szegedi Írótársaság, valamint a Faludy György Irodalmi Műhely képviselőinek társaságában.

 

S amire büszkék vagyunk, hogy közülünk mind többen jelennek meg alkotásaikkal rangos irodalmi folyóiratokban: a Tiszatájban, a Szózatban, a Magyar Irodalmi Lapban és a Hetedikben. Arany-Tóth Katalin évek óta az Art’Húr Irodalmi Kávéház szerkesztője, a három éve elhunyt Jagos István Róbert pedig a Szózat szerkesztőjeként tevékenykedett. fényesi Tóth János éveken át töretlen lelkesedéssel, kiemelkedő színvonalat nyújtva szervezte és vezette az általa kezdeményezett „Vásárhelyi esték” nagy sikerű rendezvénysorozatot a városi könyvtárban.

A 2019-es esztendő fordulópontot jelent irodalmi körünk életében. A kezdeményezésemre két irodalmi sorozatot indítottunk: az Irodalmi Kávéház és a Kárász József Üzenete címűeket. Az „Irodalmi Kávéház” lehetővé tette, hogy közösségünk minden tagja irodalmi est keretében bemutatkozhasson. A „Kárász József Üzenete” sorozatban az általunk tisztelt és szeretett vásárhelyi író egy-egy művét: a „Tanya” és a „Göröngyös út” című regényeit mutattuk be az irodalomkedvelő közönségnek. Március 20-án a Faludy György Irodalmi Műhely képviselői ( Gulyás Katalin, Posta Mária, Verseghy Katinka és Sebestyén István) érkeztek hozzánk vendégségbe, és Tavaszváró címmel szép irodalmi estet adtak a lelkes vásárhelyi közönségnek. Április 3-án délelőtt a Krúdy Gyula Irodalmi Kör prominenseivel (Kanizsa Józseffel, Németh Nyiba Sándorral és M. Jankó Jánossal) rendhagyó irodalmi órákat tartottunk a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában, délután pedig „Tavasz van! Gyönyörű!” címmel nagy sikerű, közös irodalmi estet adtunk a városi könyvtárban. Nagy megelégedéssel töltött el bennünket, hogy május 13-án Kárász József születésnapjához kapcsolódva, megrendezhettük a Vásárhelyi Széppróza Napját, amiből hagyományt szeretnénk teremteni. A városunkban élt és élő írók (Bibó Lajos, Németh László, Kárász József, Szenti Tibor) életútját ismertettük, és részleteket olvastunk fel Vásárhelyen írott műveikből.

2020-ban is szerettük volna folytatni irodalmi sorozatainkat, ezzel is ápolva a nagy vásárhelyi író szellemi örökségét, de a világjárvány akadályokat gördített terveink megvalósítása elé. Januárban a Magyar Kultúra Napját tudtuk méltó módon megünnepelni és márciusban pedig „Jöjj, tavasz, jöjj!” című irodalmi estünkkel köszöntöttük a természet kibontakozásának évszakát. Júliusra elkészült az Emlékezve élj! Csongrád megyei antológia, melynek bemutatóját őszre terveztük.

 

 

Fotók: Kárász József Irodalmi Kör

Kiemelt -és nyitókép: Kárász József Irodalmi Kör/Együtt a Kárász József emléktábla koszorúzása után.

 

Fehér József,

a Kárász József Irodalmi Kör

alapító elnöke

 

 

 

 

 

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét